PROMETHEANISM 2.0 ~ een symposium gecureerd door Bassam El Baroni

| tag: Arnhem

In welk opzicht kan de artistieke praktijk 'prometheïsch' zijn? Waarom en hoe zou de kunst deze uitdaging moeten aangaan?

Het Dutch Art Institute, de geïntegreerde masteropleiding van ArtEZ voor kunstenaars, curatoren, onderzoekers en activisten, in de wandeling kortweg DAI genoemd, organiseert èèn maal per maand een publiek symposium dat internationale sprekers op een geanimeerde en experimentele wijze samenbrengt met studenten en andere belangstellenden.

De nieuwe reeks ontvouwt zich onder de overkoepelende titel ROAMING ASSEMBLY. Inhoudelijk is het Engelstalige programma min of meer gerelateerd aan de onderzoeksprojecten die DAI haar studenten aanbiedt, maar iedereen (van binnen of van buiten ArtEZ) die zich op een zondagmiddag aan een pittige cocktail van hybride kunst en scherpzinnige theorie wil laven is van harte welkom om mee te denken.

1 mei, 2016 van 13:00 tot 18:30 uur ~ Showroom Arnhem,  in Arnhem ~ vrije toegang, je hoeft niet te reserveren.

PROMETHEANISM 2.0

Inleiding

door Bassam El Baroni, curator, schrijver en theorie-docent, DAI  

“Prometheïsme is simpelweg de stelling dat er geen reden is om vooraf grenzen te stellen aan wat wij kunnen bereiken of aan de manieren waarop wij onszelf en onze wereld kunnen veranderen”

In de schaduw van de mondiale post-financiële crisispolitiek is een theorie van een hedendaags prometheïsme ontstaan die is samengesteld uit verschillende strengen van filosofie en transdiciplinair onderzoek. Het symposium 'Prometheïsme 2.0' biedt een geconcentreerd en gedeeltelijk overzicht van deze denkrichting waarvan de grondslag is ontstaan uit een combinatie van rationalisme, pragmatisme, realisme, materialisme, technologie, computerwetenschap, economie, politiek en kunst. In zowel theoretische lezingen als kunstenaarsbijdragen zal tijdens deze middag worden gepoogd om de belangrijkste standpunten, thema’s en vragen van een hedendaags prometheïsme onder woorden te brengen. In welk opzicht kan de artistieke praktijk prometheïsch zijn? Waar komt die drang vandaan? Waarom en hoe zou de kunst deze uitdaging moeten aangaan? Dit evenement wil aanzetten tot discussies en tot het stellen van vragen over wat een actueel prometheïsch standpunt zou kunnen zijn en over de omarming ervan door de artistieke praktijk en wil tegelijk bijdragen aan een verdere aanscherping, toelichting en formulering van een prometheïsme 2.0 dat tot op zekere hoogte nog in de kinderschoenen staat. Lees de rest van de inleiding in het Engels

13:20 – 13:35

Beyond Cyborgs 

door Benjamin Burtenshaw, kunstenaar

Beyond Cyborgs is een kunstwerk dat bestaat uit een 10 minuten durende inleiding gevolgd door een geluidsperformance in de vorm van vier korte geluidsfragmenten die met vooraf bepaalde intervallen in de loop van de dag worden afgespeeld. Lees de rest van de tekst in het Engels

13:35 – 14:20

Prometheanism and Rationalism

door Pete Wolfendale, onafhankelijk filosoof  

In deze lezing wordt het verband tussen hedendaagse vormen van prometheïsme en rationalisme beschreven en verdedigd. Het uitgangspunt wordt gevormd door een definitie van het prometheïsme aan de hand van zijn verzet tegen het politieke liberalisme en het normatieve naturalisme zoals het ontwikkeld is in links-accelerationistische en xenofeministische projecten. Lees de rest van de tekst in het Engels

Beyond Cyborgs

(Tweede geluidsfragment)

14:25 – 15:10

Nontrivial Art: Transformative Instrumentalism

door Patricia Reed, kunstenaar, schrijver en ontwerper  

De Hedendaagse Kunst (HK) in zijn systemische toestand wordt ondersteund door vier kernaxioma’s die met name zijn beschreven door Amanda Beech en Suhail Malik: kunst kan alles en overal zijn; ze is semantisch precair; ze kan alleen betekenis krijgen in haar wederzijdse onderlinge betrekking met de interpretatie; en ze is niet-propositioneel. In dergelijke omstandigheden kan de HK zich uitsluitend baseren op modellen van (functioneel gesproken) negatieve vrijheid die dezelfde structuur hebben als onze neoliberale hegemonie, ook al beweert het retorische en discursieve veld rond de HK het tegendeel. Lees de rest van de tekst in het Engels

15:10 – 15:40

Q & A

Eerste sessie met gelegenheid tot vragen stellen en aansluitende discussie onder leiding van Mohammad Salemy, onafhankelijk kunstenaar, criticus en curator uit New York . Met deelname van het publiek, Peter Wolfedale en Patricia Reed.

15:40 

Thee- en koffiepauze 

16:00 – 16:30

Prototype-Protagonists

door Katia Barrett & Jan Adriaans, kunstenaars 

Filmvertoning gevolgd door een korte discussie met Bassam el Baroni.

Prototype-Protagonists is een nieuwe ongeveer 12 minuten durende film, die werd opgenomen in Keulen in Duitsland en die hier zijn eerste publieke vertoning beleeft.

Donna Haraway hanteert een soort salamander-tactiek, een politiek die gebaseerd is op voortdurende mutaties en regeneraties in plaats van de familiale roep om wedergeboorte. Op grond hiervan zet deze video zich uiteen met het fictionele en geconstrueerde aspect van het steeds veranderende beeld van de vluchteling in het publieke bewustzijn, niet als ambivalente abstractie, maar als een actieve oorzaak en ontologische kracht die leidt tot een radicale verandering van het politieke landschap. Lees de rest van de tekst in het Engels

16:30 – 17:15

On the Becoming of Prometheus

door Yuk Hui, onderzoeker en schrijver

In het eerste deel van The Obsolescence of Man (1956) beschreef Günther Anders de opkomst van een ‘prometheïsche schaamte’ die voortkwam uit de nieuwe industriële technologie, die volgens hem de plaats innam van het ‘heroïsche prometheïsme’ en een symptoom van de tijd werd. Voor het eerst in tientallen jaren is er weer sprake van een groeiend wereldwijd optimistisch prometheïsme. Lees de rest van de tekst in het Engels

Beyond Cyborgs

(Derde geluidsfragment)

17:15 – 18:00

Upsetting Equilibria: Why Prometheans Don’t Play Dice

door Inigo Wilkins, onderzoeker en mededirecteur van Glass Bead

Een veel voorkomend bezwaar tegen het prometheïsme is dat de onvoorziene gevolgen van technologische veranderingen het ‘wankele evenwicht’ van de natuur kunnen verstoren. Er zijn conservatieve religieuze groepen die verklaren dat bepaalde technologieën neerkomen op ‘spelen voor God’ (zie de pro-life beweging) en vitalistische antikapitalistische groepen die stellen dat de natuur te kostbaar is om op het spel te worden gezet (zie de tegenstanders van genetische manipulatie).Lees de rest van de tekst in het Engels

18:00 – 18:30

Q & A

Tweede sessie met gelegenheid tot vragen stellen en aansluitende discussie onder leiding van Mohammad Salemy en met de deelname van het publiek, Yuk Hui en Inigo Wilkins.

Beyond Cyborgs

(Vierde geluidsfragment)

Drankjes voor iedereen & HET EINDE van Roaming Assembly#5

 

 

 

Initiatief Roaming Assembly: Gabriëlle Schleijpen. Realisatie: DAI-team. Documentatie: Silvia Ulloa.